نکاتی که در آموزش ادرار به سگ‌ها باید به آن توجه کنید

بازکردن قلاده را به یک پاداش در این مسئله تبدیل کنید.

از راه‌هایی که موجب شرطی شده سگ‌ها و آموزش مسئله ادرار می‌شود؛ باز کردن قلاده است؛ به طوری که می‌بایست از آغاز خردسالی آن‌ها مدت طولانی‌ای از عمر را با قلاده سپری کنند (نه به شکلی که به راحتی و آسایش آنها لطمه بزند) و بازکردن قلاده برای آن‌ها به شکل یک پاداش درآید.

برای عمل دفع ادرار نام مشخص داشته باشید.

سگ‌ها آواها و کلمات را می‌شناسند، با در نظر داشتن این مسئله، در آموزش “محل” دست‌شویی ب سگ خود کلماتی را همچون اسم رمز به‌کار ببرید. لزومی ندارد که این اسم جایگاه مشخصی باشد، بلکه یک جمله کلیدی نیز میتواند به عنوان دستروی برای فراخواندن حیوان به محل دستشویی استفاده شود.

به رفتار حیوان خود نظارت داشته باشید.

سگ‌ها موجوداتی وسواسی‌اند، ابدا دوست ندارند که محل زندگی‌شان با محل دفع و ادرارشان نزدیک به یکدیگر باشد. پس اگر به عنوان مثال سینی ادرار در محدود او باشد خودش را کنترل می‌کند و به دست‌شویی نمی‌رود. این مسئله به مرور و با حوصله می‌تواند موجب می‌شود تا رفتارهای فرد نسبت به حیوانات تغییر کند.

شکیبایی کنید!

حیوانات خانگی‌ایی چون سگ و گربه رفتارهایی همچون یک انسان نوزاد دارند که هنوز درست یا نادرست، خوب و بد و … را نشناخته. پس هربار که با خرابکاری‌های ناخواسته سگ‌تان در مکانی غیر از مکان مشخص شده مواجه می‌شوید به جای خشمگین شدن محل را با سرعت با روزنامه پاک کنید و در صورت لزوم از پودرهای مخصوص استفاده کنید. و با وقت و حوصله آموزش دادن را ادامه بگیرید.

شما چه روشی برای آموختن روش ادرار به حیوان خود به کار گرفتید؟

اشتراک گذاری