کالاهایی که دیده اید

ظرف خاک لبه دار و بیلچه جورج